نیاورانی رکورد مصرف آب در تهران را به نام خود ثبت کرد/ قطعی آب 27 هزار خانوار

نیاورانی رکورد مصرف آب در تهران را به نام خود ثبت کرد/ قطعی آب 27 هزار خانوار
133 هزار و 682 خانوار در تهران بیش از دو برابر مدل و حد آب مصرف می کنند و منطقه نیاوران با 18 هزار و 200 بهره بردار بیشترین مصرف کننده آب را دارد.

الگوی مصرف آب در تهران 14 مترمکعب برای هر خانوار در ماه است، مشترکانی که بیش از دو برابر الگوی مصرف مصرف می کنند، یعنی. بیش از 28 مترمکعب آب در ماه، مصرف کننده نامنظم محسوب می شود. گروه “متجاوزان به عنف” در 9 ماهه امسال معادل 42 میلیون و 492 هزار و 806 مترمکعب آب مصرف کرده اند.

به گفته سید رسول باقری، معاون درآمد و مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تهران، از ابتدای اجرای طرح برخورد با مشترکان متخلف (۲۷ مهرماه) تاکنون حدود ۲۷ هزار خانوار در تهران (شامل ۲۰ هزار خانوار خانگی) ) و 7000 غیر خانوار) ​​به طور موقت محروم هستند. از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر تعطیل است.

وی با بیان اینکه 3 درصد از مشترکان پایتخت دچار سوءتغذیه هستند که 8 درصد از آب شرب خانگی این کلانشهر را مصرف می کنند، اظهار کرد: شهرستان های دیباجی، آیت الله کاشانی و شهرک گرب از نظر مسکن و استقرار افراد عادی سوء تغذیه در رتبه های بعدی قرار دارند. وی گفت: 40 درصد از مشترکان تهرانی سهولت استفاده دارند و بر اساس ارزیابی 9 ماهه شرکت آبفای استان تهران، 27 درصد از حجم آب شرب خانگی پایتخت به آن اختصاص دارد. این دسته از مشترکین

به گفته معاون درآمد و امور آبونمان شرکت آبفای استان تهران، مشترکانی که ماهانه 14 مترمکعب یا کمتر آب مصرف می کنند، «استفاده کننده خوب» هستند. در تهران دو میلیون و 3755 نفر پرمصرف آب وجود دارد که 57 درصد آنها پرمصرف هستند و 65 درصد حجم آب شرب خانگی را مصرف می کنند. طبق قانون مشترکینی که تا دوبرابر مصرف یعنی. از 14 تا 28 متر مکعب آب در ماه، مشترکان پرمصرف هستند.

  بهترین اخبار آسیایی ممکن از استقلال و پرسپولیس

باقری تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح برخورد با مشترکان سوءاستفاده گر در شهر تهران، 7 هزار مشترک خارجی متخلف با ارسال اخطار و اطلاعیه قبلی با محدودیت قطعی موقت آب مواجه شدند. اگر مشترکین غیرمسکونی بیش از ظرفیت قراردادی خود آب مصرف کنند، مشتریان متخلف هستند. این محدودیت تاکنون از ساعت 9 صبح تا 11 صبح اعمال می شد که به دلیل ناکارآمدی در ساعات تعطیلی، این محدودیت هم اکنون از ساعت 9 صبح تا 15 به صورت موقت اعمال می شود.

بر اساس گزارش شرکت آب و فاضلاب استان تهران، بهره برداران غیر خانگی شامل واحدهای تجاری، صنعتی، اداری، عمومی، نیروهای مسلح، اماکن مذهبی، بیمارستان ها و غیره است. بر اساس نوع استفاده، فعالیت و تعداد افراد، مقدار معینی آب مجاز به مصرف است که به آن ظرفیت قراردادی می گویند.

بیشترین قبض مشترکان سوء استفاده در تهران 800 هزار تومان است

محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع تخلفات به ایسنا گفت: امسال اولین سالی است که قبض برای مشترکان به صورت پلکانی محاسبه می شود و در حال حاضر بیشترین قبض پرداختی به مشترکان است. مشترکان سوء استفاده بیش از 800 هزار تومان است.

وی با بیان اینکه برای برخورد با مشترکان متخلف سه سطح تذکر داده می شود که تا 48 ساعت آب آنها را قطع می کنیم و در صورت عدم رعایت اخطارها تا سه برابر جریمه می شوند. تعرفه ای اعمال شده اما هنوز قبض بالای 800 هزار تومان در تهران صادر نشده است.

بختیاری با بیان اینکه متوسط ​​قیمت هر مترمکعب آب در تهران 2700 تومان است، گفت: قیمت کل در سال 1400 بیش از 5000 تومان بوده است یعنی مشترکان حدود 50 درصد قیمت کل را پرداخت می کنند. البته این رقم برای مشترکین پرمصرف تا 12 هزار تومان هم پیش می رود. 45 درصد از مشترکان تهرانی زیر مدل مصرف می کنند و قبض آنها زیر 20 هزار تومان است.

  شوک کمیته انضباطی به سرمربی استقلال

بختیاری با اشاره به برنامه جدی دولت برای برخورد با مشترکان پرمصرف گفت: در حوزه آب و اقتصاد جای کار زیادی وجود دارد، اما دولت و نظام تصمیم گرفته اند که افزایش قیمت نداشته باشند. آب به دلیل وضعیت مردم.» در حال حاضر یک مترمکعب آب معدنی هشت میلیون تومان قیمت دارد، اما متوسط ​​آب در تهران 2750 تومان است و تفاوت فاحشی بین آنها وجود دارد، در این میان کار جدی خواهیم داشت. با مشترکین پرمصرف که امسال هم شروع شد.

وضعیت منابع آب در تهران مناسب نیست و با توجه به سه سال خشکی متوالی همچنان در پایتخت به بارش باران نیاز داریم، در این میان مدیریت مصرف نیز بسیار مهم است و باید مورد توجه همه شهروندان قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید