واحد استانی اجرای رتبه بندی معلمان

واحد استانی اجرای رتبه بندی معلمان

وی با تاکید بر لزوم مدیریت زمان در اجرای طرح ارزشیابی تصریح کرد: زمان محدودی داریم و اگر دیر اقدام کنیم ممکن است استان هایی که طرح ارزشیابی معلمان را سریعتر نهایی می کنند در اولویت اجرای این طرح قرار گیرند. بنابراین وضعیت پرونده معلمان مشمول اجرای این طرح سریعا جمع بندی و در اختیار دبیرخانه اجرای طرح در وزارتخانه قرار گیرد.

سیاهکالی مرادی با بیان اینکه مدارک ارزشیابی معلمان باید با دقت و ظرافت بررسی شود، افزود: اعضای کمیته حسابرسی طرح ارزشیابی معلمان استان قزوین باید در بررسی مدارک افراد نهایت دقت را داشته باشند تا حق معلم ضایع نشود و ما نگیریم. طوری رفتار کنید که برخی افراد به ناعادلانه رتبه بالاتری نسبت به سایر معلمان کسب کنند.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان قزوین بر لزوم کار جهادی برای اجرای کامل طرح رتبه بندی در استان قزوین تاکید کرد و گفت: اعضای هیئت ممیزی هر روز وظیفه دارند از دفاتر مناطق و نواحی آموزشی استان قزوین بازدید کنند. در زمان های خاص و پیدا کردن نقص عملکرد. پلان را در این مناطق و نقاط تنظیم کنید.

سیاهکالی مرادی اجرای طرح ارزشیابی معلمان را مهمترین اولویت اداره کل آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: در این حوزه باید مدیریت قوی در مناطق چهارگانه آموزش و پرورش استان قزوین اعمال شود تا نیازی به تجدید نظر نباشد. بررسی و بازنگری وضعیت ارزشیابی معلمان در اداره کل آموزش و پرورش بدون پرورش.

وی ادامه داد: اجرای طرح ارزشیابی معلمان یکی از مطالبات دیرهنگام این قشر عزیز بود که سال ها به تعویق افتاده بود و امروز وظیفه داریم با تکمیل مراحل اجرای این طرح در تاریخ 1396/07/13، ذائقه معلمان را شیرین کنیم. در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی.

دیدگاهتان را بنویسید