وام مورد نیاز بازنشستگان افزایش یافته است

وام مورد نیاز بازنشستگان افزایش یافته است

نعمت الله ترکی از افزایش 100 درصدی وام مورد نیاز بازنشستگان کشوری خبر داد. پیش از این مستمری بگیران از صندوق 15 میلیون تومان وام ضروری دریافت می کردند.

ترکی همچنین از پرداخت 50 میلیون تومان خرید لوازم خانگی مستمری بگیران از صندوق و 30 میلیون تومان وام ازدواج برای فرزندان 1402 مستمری بگیر خبر داد.

  پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال باید به حداقل 66 درصد برسد

دیدگاهتان را بنویسید