ورود افغان ها به 56 شغل محدود شده است

ورود افغان ها به 56 شغل محدود شده است

جمهوری اسلامی ایران از ابتدا از منظر انسان دوستانه به این موضوع پرداخت و از شهروندان به عنوان مهمان پذیرایی کرد. با همه این سیاست ها باید طوری باشد که منافع ملی به خطر نیفتد، به هر حال عده ای از ملیت ها کار ایرانی ها را گرفته اند و باید این حوزه ساماندهی شود. 56 شغلی که ورود شهروندان ممنوع است در نظر گرفته شده است، دستگاه های ذیربط نیز باید وارد شوند، البته محدودیت مشاغل همچنان پابرجاست و در قانون جدید باید در نظر گرفته شود، مشاغل دیگری نیز برای محدودیت ورود در نظر گرفته شده است.

ناآرامی های شهر میبد پس از کشته شدن یک جوان ایرانی توسط یکی از شهروندان، اختلافات گسترده ای را در میان افکار عمومی و کارشناسان ایجاد کرده است. کشته شدن یک خارجی توسط یک ایرانی، مردم این کشور به محل سکونت و محله ایرانیان حمله کردند، مردم ایران چه احساسی دارند؟ آیا شهروندان این کشور متهم به نژادپرستی و بیگانه هراسی نشدند، به خصوص که افغان ها با 3 میلیارد یورو بزرگترین گروه سرمایه گذاران خارجی در ایران هستند.

از سوی دیگر، مخالفان حضور اتباع افغانستان عموماً عنوان می کنند که در زمینه ورود خودسرانه اتباع آن کشور نوعی رهاسازی وجود دارد و با وجود برخورد خشن با کولبر در غرب کشور، وجود دارد. عملاً یک سیاست مرزی باز در شرق کشور است و روزانه هزاران شهروند وارد کشور می‌شوند، افغان‌ها از راه‌های مختلف وارد کشور می‌شوند، کارفرما برای سود خود و عدم نیاز به تأمین، آنها را به جای جوانان ایرانی بیکار استخدام می‌کند. برای شهروندان و دستمزد کمتر

سیدجلیل میرمحمدی میبد نماینده میبد در پاسخ به سوال آفتاب نیوز در این باره گفت: برنامه ما فقط استانداری است که در این زمینه مصاحبه کند چون بحث بر سر مسائل شورای امنیت است، گفتند فقط استاندار ما باید در این زمینه مصاحبه کند. در این زمینه مصاحبه کنید و ما هم گفتیم بله.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به پرسش آفتاب نیوز گفت: موضوع اتباع غیرمجاز در کشور مختص یزد نیست، یک معضل ملی است. به هر حال مردم نقطه نظرات خود را دارند و این طور است، اما این نارضایتی.» نباید به اقدامات غیرقانونی برسد، ما قوانین دقیقی در زمینه مهاجرت در کشور نداریم و به دلیل این نارضایتی شکل گرفته است. قانونی است که در این دستورالعمل در کمیسیون ما تصویب شد و اکنون در صحن مجلس است و امیدواریم به تصویب نمایندگان محترم مردم برسد و اصرار مسئولان بر این است که افراد بدون مجوز در مرز دور شوند.به هر حال پدیده مهاجرت پدیده ای پیچیده در تمام دنیاست، دولت های مختلف با نیت های مختلف این موضوع را دنبال می کنند، گاهی این سیاست برای اهداف تجاری، تامین نیروی کار و یا جذب نخبگان انجام می شود، همه کشورها برای حفظ منافع خود تا حد امکان مهاجر می پذیرند. گاهی برخی کشورها عمداً در مورد مرگ مهاجران در دریا یا در جریان قاچاق انسان سکوت می کنند تا منافع آنها به خطر نیفتد، عنوان مهمان به این موضوع پرداخته است، در همه این سیاست ها باید به گونه ای باشد که منافع ملی را تامین کند. به هر حال برخی ملی پوشان کار ایرانی ها را گرفتند و باید این حوزه ساماندهی شود.

وی افزود: در حال حاضر یکی از چالش ها ثبت هویت شهروندان در سامانه است که اطلاعات جامعی از این افراد نداریم بنابراین نیازمند سامانه جامعی در این زمینه هستیم. در برخی از مشاغل و مشاغل، استخدام شهروندان همچنان ممنوع است. این موارد در قانون ساختاری و پیش نویس قانون سازمان ملی مهاجرت توضیح داده شده است. همچنین قانون جدید جرایم ارتکابی شهروندان نحوه برخورد دستگاه قضایی با این افراد را روشن می کند. ضمناً در قانون جدید آمده است که یک نفر باید برای این افراد ضامن باشد، بحث ضامن در سطح جهانی است و کارفرمایی که اتباع خارجی را استخدام می کند باید مسئولیت آنها را بر عهده بگیرد و ضمانت را نیز بر عهده بگیرد. همچنین در بحث کفالت، موضوع آموزش، بهداشت، امنیت و مسئولیت های اجتماعی فرد مورد توجه قرار می گیرد و اسپانسری که می خواهد 10 کارگر ملی را استخدام کند باید مسئولیت خود را بر عهده بگیرد. دیگر اینطور نیست که کارفرما فقط در محیط کار مسئول باشد و بقیه مسئولیتی نداشته باشد.

نماینده یزد همچنین گفت: اکنون چندین نهاد مختلف امور شهروندان را کنترل و مدیریت می کنند، باید یک نهاد برای هدایت امور کلان سیاست ایجاد شود. البته موضوع کفالت از نظر حقوقی کفیل متفاوت است و این قانون در کشورهای مختلف جاری است. 56 شغلی که ورود شهروندان ممنوع است در نظر گرفته شده است، دستگاه های ذیربط نیز باید وارد شوند، البته محدودیت مشاغل همچنان پابرجاست و در قانون جدید باید در نظر گرفته شود، مشاغل دیگری نیز برای محدودیت ورود در نظر گرفته شده است.