ویدیوی خبری از وعده تبلیغات اینترنتی رایشی

ویدیوی خبری از وعده تبلیغات اینترنتی رایشی

کلیپی از وعده انتخاباتی رئیس جمهور درباره اینترنت در ساعات اخیر در فضای مجازی منتشر شده است.

لازم به ذکر است که بسته های اینترنتی امروز رشد 100 درصدی را تجربه کردند.