پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به استعفای علی بهقری: بگذارید شایعات به قوت خود باقی بماند.

پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به استعفای علی بهقری: بگذارید شایعات به قوت خود باقی بماند.

روز جدید سعید حاطب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برخی شایعات مبنی بر استعفای علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات احیای برجام، گفت: خبر منبع می خواهد. بگذارید شایعات ثابت بماند. او گفت: «مذاکره‌کنندگان برخی از شایعات هدفمند را نادیده می‌گیرند. موضع گیری رسمی در مورد شایعات کاملاً بی انصافی است.

پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به استعفای علی بهقری: بگذارید شایعات به قوت خود باقی بماند.

سعید حاطب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برخی شایعات مبنی بر استعفای علی بهگری، مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات احیای برجام، گفت: شاید تعریف شما از خبر متفاوت باشد. خبر منبع می خواهد. بگذارید شایعات ثابت بماند.

حاتب زاده افزود: این یک واقعیت است که وزارت امور خارجه علیرغم برخی شایعات در حال کار است.

او گفت: «مذاکره‌کنندگان برخی از شایعات هدفمند را نادیده می‌گیرند. با توجه به شایعات، موضع گیری رسمی بی انصافی است.

  افزایش 40 درصدی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری / «سوءاستفاده» قطعا جریمه خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید