پایان آغوش گرم پدر/سایه رفت تا امنیت پایدار حفظ شود

شهید رضا احترامی در 24 خرداد 1370 در شهر بندرعباس دیده به جهان گشود و بامداد 26 اردیبهشت 1401 در درگیری با قاچاقچیان سوخت در روستای پاتل ایسین بندرعباس به شهادت رسید.

  در صورت شکست مذاکرات احیای برجام در وین تا روز جمعه، طرف غربی از مذاکرات خارج می شود

دیدگاهتان را بنویسید