پایان حضور مدیریتی در فدراسیون فوتبال

پایان حضور مدیریتی در فدراسیون فوتبال

چندی پیش دو تن از مدیران بلندپایه فدراسیون فوتبال در پی رسیدگی به پرونده فساد مالی فوتبال کرمان از سمت خود استعفا دادند. یکی از آنها خداداد افشاریان رئیس کمیسیون داوران و دیگری سهیل مهدی رئیس لیگ برتر بود. البته مهدی تاج گفت اگر تخلف این مدیران ثابت نشد باید از آنها دلجویی کرد.

جالب اینجاست که اتحادیه فوتبال انگلیس جانشینان این دو سرمربی را معرفی کرده و این نشان می دهد که آنها شانسی برای بازگشت به اتحادیه ندارند. دانیال مرادی به عنوان جانشین خداداد افشاریان در کمیته داوران معرفی شده و مسئولیت برگزاری مسابقات لیگ برتر به امیرحسین روشنک سپرده شده است.

خداداد افشاریان در جلسه روز یکشنبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال شرکت نکرد و این نشان می دهد که عمر مدیریت او در فدراسیون فوتبال به پایان رسیده و به زودی جانشین او در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال خواهد بود. مشخص خواهد شد.

پیش از این شهره موسوی یکی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با حکم دادگاه جایگاه خود را در بین اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال از دست داده بود.