پرونده فساد در فدراسیون فوتبال برای افشاریان و مهدی تمام شد

در پی اتفاقات اخیر در باشگاه مس رفسنجان، خداداد افشاریان و سهیل مهدی از ریاست کمیته داوران و کمیته مسابقات استعفا دادند.