پیشرفت 50 درصدی شبکه جمع آوری فاضلاب چادگان

مدیرعامل آبفای اصفهان خبر داد؛

مدیر عامل آبفای استان اصفهان از پیشرفت 50 درصدی شبکه جمع آوری فاضلاب چادگان خبر داد و گفت: برای تکمیل مابقی شبکه 1810 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان

حسین اکبریان گفت: برای انتقال فاضلاب شهرستان های سمندق و مندرجان به تصفیه خانه باید دو ایستگاه پمپاژ نیز احداث شود.

او همچنین تصفیه خانه فیزیکی را بهبود بخشید فاضلاب 75 درصد و گفت: ظرفیت تصفیه خانه 2330 متر مکعب در روز معادل 27 لیتر در ثانیه است و فرآیند تصفیه خانه دارای دو بخش پیشرفته برای تصفیه لجن فعال با هوادهی گسترده با قابلیت حذف نیتروژن و فسفر است. و پردازش اضافی شامل یک سیستم فوق العاده. این فیلتراسیون است.

اکبریان با بیان اینکه ساخت این تصفیه خانه از سال 1391 با هزینه 190 میلیارد ریال آغاز شده است، گفت: این پروژه با تاکید رئیس جمهور جوهور مبنی بر تکمیل پروژه های نیمه تمام و با تخصیص اعتبار مصوب نیمه تمام است. توسط رئیس جمهور سفر استانی .شروع به کار.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان پیشرفت در اجرای برق رسانی در محل را 85 درصد عنوان کرد و خاطرنشان کرد: اعتبار هزینه شده برای این پروژه تا پایان سال 1400 بالغ بر 169 میلیارد ریال بوده و 450 میلیارد ریال نیز به این پروژه اختصاص یافته است. این پروژه در سال 1401

اکبریان اعتبار مصوب سال 1402 را 750 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: برآورد اعتبار اعطایی این طرح در ماده 56 معادل 1000 میلیارد ریال است و در مجموع امسال اعتبار مصوب طرح حدود 1750 میلیارد ریال خواهد بود. ریال. قرارداد فعلی به مبلغ 1870 میلیارد ریال است که با اعطای این وام پروژه تصفیه خانه تکمیل و به بهره برداری می رسد.آیا این خبر مفید بود؟