کارگروه تناسب حقوق بازنشستگان تشکیل شد

کارگروه تناسب حقوق بازنشستگان تشکیل شد

محمد اسدی گفت: در پی مصاحبه تلویزیونی دکتر موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که باعث ایجاد سردرگمی و نگرانی برای عزیزان بازنشسته شد، هیات مدیره کانون سالمندان بازنشستگان سریعا وارد عمل شده و جلسه ای 4 ساعته برگزار کردند. دیدار با نمایندگان سازمان

و وی افزود: مدیران و مدیر اجرایی سازمان KSO تشخیص می دهند که این تکمیل تناسب حقوق بازنشستگان است.

رئیس اتحادیه عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی در تشریح نشستی که با کارکنان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، گفت: کارکنان این سازمان بر تکمیل توزیع متناسب آن دسته از مستمری بگیرانی که تاکنون حقوق آنها به نسبت تناسب شده است تاکید دارند. ، و هنوز به پایان می رسد. مابقی با بحث و رایزنی هایی که انجام دادیم مقرر شد هفته آینده کارگروهی با حضور مسئولین حقوقی، مالی، فنی و درآمد سازمان و تیم مرکز عالی تشکیل شود تا اجرایی و قانونی شود. راه حل ها

وی با بیان اینکه 25 درصد باقیمانده تناسب بر عهده 800 هزار مستمری بگیر خواهد بود، خاطرنشان کرد: رهبری سازمان اعلام کرده است که با تصمیم گیری قانونی کارگروه، مانعی برای اجرای باقیمانده تناسب وجود ندارد.

اسدی گفت: اصرار و اقدام بعدی ما برای تسریع در رسیدگی به دعاوی حقوقی و مابقی مستمری بگیران ناشی از فشار روزافزون و مشکلات معیشتی و مغایرت سطح تورم با هزینه معیشت آنان است.

رئیس هیأت مدیره مرکز عالی بیمه اجتماعی مستمری بگیران گفت: انتظار داریم دغدغه بازنشستگان و مستمری بگیران که مایه سربلندی و آبادانی کشور هستند کم شود وی از ظرفیت خود در این حوزه استفاده می کند.

  آخرین آمار تاج در ایران 4 تیر 1401

وی تحقق مطالبات و خواسته های قانونی بازنشستگان را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: شورای عالی با توجه به تعهداتی که در قبال مستمری بگیران و مستمری بگیران دارد به هیچ وجه از تحقق مطالبات قانونی آنان عدول نخواهد کرد.

به گفته وی، مستمری بگیران باید مطمئن باشند که برای تحقق خواسته های آنها از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم و از دست نمی دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید