کریم باقری از تیم ملی جدا شد؟

کریم باقری از تیم ملی جدا شد؟

روز گذشته اعلام شد که فدراسیون فوتبال کریم باقری را برای اعزام به کانادا از لیست خارج کرده و وی ویزای کانادا را دریافت نخواهد کرد اما با وجود این شایعات، کریم باقری در لیست تیم ملی قرار گرفت و برای ویزا درخواست شد.

نه تنها باقری، بلکه نام مهدی حنبان، آنالیزور مشترک تیم ملی و پرسپولیس نیز در لیست تیم ملی قرار دارد. البته به گفته اسکوچیچ سرمربی تیم ملی قبل از این سفر کریم باقری و مهدی حنبان که در پرسپولیس هم حضور دارند باید از بین تیم ملی و سرخپوشان تیمی را انتخاب کنند.

  منتقدان اقتصادی به مجلس اعتماد ندارند

دیدگاهتان را بنویسید