کسب و کار سودآور چند ایرانی باهوش در آمازون

کاربری به نام حامد با انتشار تصویر زیر در این باره نوشت: عجیب ترین گونه ممکن را در آمازون دیدم! 10 اسکناس 10 هزار تومانی 79 دلار (تقریباً سه میلیون و پانصد هزار تومان) و 10 اسکناس 50 هزار تومانی 210 دلاری (تقریباً نه میلیون و پانصد هزار تومان) است. این کاربر توییتر در پایان به طعنه گفت: به گفته افرادی که برای نوروز در ایران بودند و عید گرفتند، پس از بازگشت در تلاش برای درآمدزایی هستند.

کسب و کار سودآور چند ایرانی باهوش در آمازون

کسب و کار سودآور چند ایرانی باهوش در