کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال چهار متخلف را از فعالیت‌های فوتبالی منع کرد

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در نظر دارد با انتشار اسامی برخی از متخلفان تصمیم فوری در مورد آنها اتخاذ کند.

به گزارش خبرگزاری موج


به نقل از سایت فدراسیون فوتبالبا اعلام کمیته اخلاق و بنا به گزارش های وسیله، علی مطوری، محمد کابلی، محمدجواد سرشت و ولی خرسندی دایر به دلیل ارتکاب تخلف اخلاقی و با توجه به مستندات ارائه شده، نیاز به تصمیم گیری فوری تا صدور حکم نهایی. به افراد نامبرده به مدت 20 روز از هرگونه فعالیت در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم شدند.



آیا این خبر مفید بود؟




خدمات سئو برای وب سایت ها