۳۵۰ گلخانه روستایی در قائمشهر افتتاح شد

با حضور رئیس جمهور؛

350 واحد گلخانه ای روستایی همزمان با سفر دولت با حضور مردم و امکانات معاونت توسعه روستایی در قائم شهر به بهره برداری رسید.