7 مستقل در فهرست بلند تولیدات ساپینتو

7 مستقل در فهرست بلند تولیدات ساپینتو

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال بازیکنان زیادی را در لیست خروج خود قرار داد.

با توجه به اینکه انتقال استقلال قبل از حضور ساپینتو در این تیم انجام شده بود، سرمربی این تیم به تعداد زیادی از بازیکنان تیمش اعتقاد فنی ندارد و به همین دلیل نام 7 بازیکن را در خروجی خود قرار داد. فهرست

این افراد از جمله کسانی هستند که در استقلال بازی نکردند و بیشتر از استقلال روی سکو یا نیمکت بودند.

دیدگاهتان را بنویسید