آخرین آمار فرار مالیاتی پزشکان را اعلام می کنیم

آرش انیسیان در پاسخ به این سوال که وضعیت پرداخت مالیات در جامعه پزشکی در کشور چگونه است، گفت: جامعه پزشکی به عنوان قشر تحصیلکرده جامعه همواره در تحقق بخشیدن به آن از سایر اقشار جامعه جلوتر بوده است. تعهدات مالیاتی نرخ پرداخت مالیات و نرخ مشارکت با استفاده از تبصره 100 قانون مالیات های مستقیم به طور موثر به مردم این امکان را می دهد که تا سقف درآمد معینی مالیات خود را به صورت عمده پرداخت کنند.

وی افزود: جامعه پزشکی جامعه قانونمندی است، آنچه در بین جامعه پزشکی به عنوان فرار مالیاتی اعلام می شود، نمی توان گفت اصلا نیست، اما ممکن است بسیار کم باشد.

انیسیان ادامه داد: بالغ بر 350 هزار نفر در سازمان نظام پزشکی عضویت دارند و بالغ بر 100 هزار نفر از اعضای جامعه پزشکی در قالب مجوز کلینیک ها و موسسات به صورت آزاد اشتغال دارند. از این تعداد کمتر از 750 نفر به طور رسمی از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان فرار مالیاتی معرفی شده اند که به نظر ما قطعی نیست.

وی افزود: این عدد در جامعه 350 هزار نفری تقریبا صفر است. ما خودمان را با هیچ طبقه ای مقایسه نمی کنیم، اما آنچه اهمیت دارد عدالت مالیاتی است. تفاوت جامعه پزشکی با سایر بخش ها این است که جامعه پزشکی از معدود بخش هایی است که در تبصره 6 قانون بودجه سالانه 10 درصد از عملکرد آنها در مراکز درمانی در پایان سال به سازمان امور مالیاتی واریز می شود. ماه شرکت های باقی مانده موظفند 4 ماه پس از پایان سال مالی مالیات بر کرامت را پرداخت کنند. زیرا اکثر مراکز درمانی و پزشکان خصوصاً در شهرستان ها با سازمان های بیمه گر قرارداد دارند و کارشان شفاف و در معرض دید سازمان های بیمه گر است و بر اساس آن مالیات پرداخت می کنند.

انیسیان گفت: مالیات مشاغل پزشکی (بخش مربوط به کار جامعه پزشکی) در مراکز درمانی به صورت 10 درصد به صورت علی الحساب در پایان ماه و مابقی در پایان سال پرداخت می شود. به صورت صورت حساب ارسال می شود و مابه التفاوت را پرداخت می کنند.

وی افزود: از سوی دیگر، حرفه پزشکی باید دارای پرونده مالیاتی برای صدور و تمدید پروانه کسب باشد و مالیات سنوات گذشته را تسویه کرده باشد. بسیاری از مشاغل از این قانون مستثنی هستند. جامعه پزشکی از معدود مشاغلی است که صدور پروانه افتخاری مشمول مالیات است.