آقای دیگری در نفت کار می کرد!

انتصاب این آقا بدون آزمون در حالی انجام شد که بسیاری از فارغ التحصیلان مهندسی و سایر فارغ التحصیلان جویای کار هستند.

پسر دوم ابراهیم متینیان که در تهران سکنی گزیده است به لطف پدرش بدون مراجعه به محل کارش از پالایشگاه نفت ابوال فارس حقوق می گیرد.

رانتی بودن پسر اول متینیان در حراست شرکت نفت، رانتی بودن پسر دوم در شرکت پتروپالایشگاه، استخدام برادر دیگر در شرکت نفت و مشارکت صدها نفر در شرکت نفت بخشی از پرونده عضو کمیسیون انرژی مجلس!

آقای دیگری در نفت کار می کرد!