آیا قیمت سیگار دوباره گران می شود؟ | روز جدید

دفاتر تحقیقات و تحقیقات حقوقی بخش عمومی مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی مالیات سیگار و دخانیات در قانون بودجه 1402»، مالیات سیگار و دخانیات را یکی از مالیات های غیرمستقیم و نوعی مالیات بر مصرف عنوان کردند. میزان این مالیات و تأثیر آن بر سلامت عمومی، کاهش مصرف دخانیات، میزان قاچاق دخانیات و تأثیر آن بر تولید و اشتغال از چالش برانگیزترین و بحث برانگیزترین موضوعات است.

نرخ مالیات داخلی سیگار در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 25 درصد تعیین شده است که هر سال 5 واحد درصد افزایش می یابد، اما چند سالی است که بحث افزایش نرخ این مالیات و یا اعمال سیگارهای دیگر مطرح شده است. مالیات در بودجه های سنواتی.. در لایحه بودجه سال 1402 موضوع مالیات سیگار نیز مطرح شد و این موضوع به تصویب شورای اسلامی رسید. بند «ح» تبصره «17» قانون بودجه سال 1402 علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، مالیات دیگری بر سیگار وضع کرد.

شایان ذکر است در قانون بودجه در این خصوص «از ابتدای سال 1402 قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با برچسب ایرانی پانصد (500) ریال، تولید داخل با برچسب بین المللی (برند) یک عدد است. هزار (1000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان خانگی دویست هزار (200000) ریال مالیات اضافی و هشت هزار (8000) ریال برای هر نخ سیگار وارداتی و سیصد و پنجاه هزار در هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی. (350000 ریال) به عنوان ورودی دریافت می شود که به نسبت مساوی در حوزه سلامت با اولویت ساخت و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه های دولتی، ورزش های همگانی و ورزش بانوان طبق ردیف های این قانون هزینه می شود. قانون

دیدگاهتان را بنویسید