ادعای جدید درباره مذاکرات ایران و آمریکا در عمان

ادعای جدید درباره مذاکرات ایران و آمریکا در عمان

لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال استدلال کرد:

به من گفته می شود که قرار بود علی باقری روز چهارشنبه در ژنو با مقامات اتحادیه اروپا در پی دیدار غیرمستقیم آمریکا و ایران در عمان دیدار کند، اما این دیدار اکنون برگزار نمی شود.

ادعای جدید درباره مذاکرات ایران و آمریکا در عمان