ادعای حمایت دولت از لیست خاص شایعه است

وزیر کشور:

وزیر کشور تصریح کرد: ادعای حمایت دولت یا دستگاه های اجرایی از بلیت سیاسی در مرحله دوم انتخابات مجلس، شایعه ای برخاسته از بداخلاقی و بی تقوایی یا جهل محض است.