اعضای ستاد هماهنگی نقشه فرهنگی-مهندسی معرفی شدند

ساعت: 12:16
تاریخ انتشار: 1400/10/30
کد خبر: 1802078

حکم «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی طرح فرهنگی و مهندسی کشور» از سوی رئیس جمهور کشورمان ابلاغ شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصمیم «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی به ستاد هماهنگی برنامه های فرهنگی و مهندسی کشور» مصوب هشتصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 14/10/1400

این قطعنامه به شرح زیر است:

ستاد هماهنگی مهندسی فرهنگی
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی برنامه ریزی فرهنگی و مهندسی کشور» مصوب هشتصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 1400/10/1400 خواهد بود. به شرح زیر اعلام شود:

بر اساس بند 3 (ب) وظایف تک نفره و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی مهندسی فرهنگی، آقایان مرتضی میرباقری، عادله پیگامی و خانم کبری هزالی به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب خواهند شد. در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی.”

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

  رویای تیم کیروش بر باد رفت

دیدگاهتان را بنویسید