افزایش آلودگی هوای تهران در روزها و شب های اخیر

افزایش آلودگی هوای تهران در روزها و شب های اخیر

پایداری جو و نبود وزش باد موثر باعث شده است که شاخص آلودگی هوای تهران بیش از چند روز گذشته افزایش یابد.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اکنون (ساعت 10:00 روز سه شنبه 24 دی 1402)، میانگین شاخص آلودگی هوای تهران 142 است که به معنای نارنجی بودن یا ناسالم بودن آن برای گروه های حساس است.

همچنین در 24 ساعت گذشته میانگین شاخص آلودگی هوای پایتخت 164 یعنی قرمز است که به معنای شرایط ناسالم برای همه است.

شاخص آلاینده هوای تهران در حال حاضر و در 24 ساعت گذشته ذرات معلق زیر 2.5 میکرون است.

از ابتدای امسال تا امروز 9 روز هوای پاک، 179 روز هوای قابل قبول، 62 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 9 روز هوای ناسالم برای همه در شاخص آلودگی هوای تهران ثبت شده است.

و این در حالی است که سال گذشته از ابتدای سال تا 23 آذر پایتخت نشینان 2 روز هوای پاک، 143 روز هوای قابل قبول، 101 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس، 10 روز هوای ناسالم برای همه داشتند. ، 2 روز هوای بسیار ناسالم و 2 روز هوای خطرناکی را تجربه کرده بودند.