افزایش آلودگی هوای تهران طی پنج روز آینده

بر اساس تحلیل نقشه های پیش یابی و تحلیل مدل های سینوپتیک، جو پایدار و نسبتاً آرام، آسمان صاف تا نیمه ابری و تجمع تدریجی آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مناطق متراکم و صنعتی در آینده پیش بینی می شود. پنج روز .

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه فیروزکوه با کمینه دمای 8- درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان تهران در 24 ساعت گذشته به ثبت رسید.

آسمان تهران فردا یکشنبه (19 دی) کمی ابری همراه با مه محلی با کمینه دمای 5 و حداکثر دمای 13 درجه سانتیگراد و دوشنبه (20 دی) نیمه ابری همراه با مه محلی با کمینه دما پیش بینی می شود. 6 و حداکثر 13 درجه سانتیگراد.