افزایش 26 درصدی حقوق معلمان از آن تاریخ

افزایش 26 درصدی حقوق معلمان از آن تاریخ

نماینده مردم همدان و فامینین در شورای اسلامی افزود: پس از بحث و بررسی فراوان در خصوص ابعاد کمبود معلم، در نهایت مقرر شد این جلسه فرصتی برای پاسخگویی رئیس سازمان اداری و کارگری در نظر گرفته شود. پس از استماع توضیحات رئیس این سازمان در خصوص اجرای ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس و ارائه گزارش آن در صحن مجلس تصمیم گیری شود.

وی ادامه داد: در این جلسه موضوعات مربوط به اجرای رتبه بندی معلمان و هزینه 54 هزار میلیارد تومانی دولت برای اجرای این قانون نیز مطرح شد و همچنین در خصوص پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیز عنوان شد که کمک هزینه پایان خدمت مستمری بگیران از سال 1401 به بعد. پرداخت نشده و اقداماتی برای پرداخت آن در حال انجام است.

فلاحی تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش در این جلسه همچنین به افزایش 26 درصدی حقوق معلمان پس از اجرای قانون رتبه بندی و همچنین بازگشت برخی از کارکنان انتصابی در آموزش و پرورش اشاره و جذب نیروهای جدید در سال آینده را در ساعت 13:00 مورد تاکید قرار داد. زمان تعیین شده

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: در خصوص قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش نیز عنوان شد افرادی که نمره آنها بالای 470 باشد می توانند با قرارداد کاری معین در سازمان اداری و سازمان استخدامی استخدام شوند. .