اقدامات غیرقانونی دولت در تعیین میزان مستمری بگیران

اقدامات غیرقانونی دولت در تعیین میزان مستمری بگیران

نکته حائز اهمیت در مورد تعطیلات امسال این است که بخشی از مصوبه دولت طبق روال هر سال شامل عیدی بازنشستگان کارگری به مبلغ یک میلیون و 800 هزار تومان است: «مبلغ پرداخت پاداش پایان سال ( روز تعطیل) برای بازنشستگان، مستمری بگیران، مزایای از کارافتادگی، حقوق تکلیفی وراث مستخدمین متوفی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و همچنین ایثارگران و از کارافتادگان به صورت ثابت. مبلغ 18 میلیون ریال بر حسب نفر در بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت می شود.

این در حالی است که کارگران مشمول قانون کار حداقل 8 میلیون و 358 هزار تومان و حداکثر 12 میلیون و 537 هزار تومان کمک و پاداش دریافت خواهند کرد.

یدالله فرجی (فعال بازنشسته صنفی) با انتقاد از این چهره ناعادلانه گفت: سال هاست که می گوییم عیدی کارگران بازنشسته برابر با عیدی کارگران باشد.

وی ادامه می دهد: هر ساله دولت ها به طور غیرقانونی بایرام ما را به عنوان بایرام بازنشستگان کشوری و لشکری ​​معرفی می کنند در حالی که ما از مزایا و معافیت حقوقی آنها محروم هستیم. باید بپرسید آیا وسط سال حقوق ما بالا رفت و حالا در پایان سال ما را کارمند می دانید؟

به گفته فرجی، کارگران بازنشسته همیشه کارگر هستند پس شب عید را به تعطیلی کارگری برسانند. هر مقدار ID کمتر از این غیرقانونی است.

وی در پایان می افزاید: درخواست ما پرداخت به بایرام به میزان دو دستمزد پایه است. امیدواریم مدیریت سازمان این رقم ناعادلانه را نپذیرد و حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. یا اینکه دولت در تصمیم خود تجدید نظر کند.

  دروغ بزرگی نبود، کلید فرار بود!

دیدگاهتان را بنویسید