اقدام غیرقانونی رئیس جمهور برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان به هیئت مدیره

اقدام غیرقانونی رئیس جمهور برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان به هیئت مدیره

بحث تفویض اختیارات هیات امنای تامین اجتماعی دولت در زمینه تصویب دستمزد مستمری بگیران با درآمد متوسط ​​علیرغم طولانی شدن این روند اتفاقی است که واکنش بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه را در پی داشته است. حقوق کار و بازنشستگی

حاتم شاه کرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار و کارشناس روابط کار) با انتقاد از روند تصمیم گیری دولت گفت: به آخرین سخنان سخنگوی محترم دولت اشاره می کنم که فرمودند تصمیم افزایش. از حقوق مستمری بگیران به وزرای عضو هیئت مدیره شنیدم تامین اجتماعی تفویض شده است به نظر من این روند افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح قانونی وارد مرحله بدعت جدیدی شده و خلاف آن است. به تشریفات قبلی و غیرقانونی روند افزایش حقوق مستمری بگیران سایر مقاطع تامین اجتماعی به صراحت در ماده 96 قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده و تعیین آن بر اساس ضریب تعیین شده توسط هیات مدیره تامین اجتماعی می باشد. سازمانی که معمولا بر اساس مصوبات شورای عالی کار است.

این کارشناس روابط کار افزود: کار کارشناسی در زمینه تعیین ضریب افزایش دستمزد به عهده هیات مدیره تامین اجتماعی است و دولت تنها در تایید یا رد آن و در صورت رقم پیشنهادی شورا وظیفه دارد. شورای تامین اجتماعی رد می شود، دولت باید این پیشنهاد را به هیات مدیره بازگرداند. سازمان تامین اجتماعی باید برگردد که البته نظر مجلس محترم هم همین بود تا این ارگان دوباره کار کارشناسی در مورد افزایش نرخ دستمزد انجام دهد.

وی اظهار داشت که «این اقدام دولت، یعنی. تفویض کار و تغییر اختیارات وزرای عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی ممکن است مطابق اصل 138 قانون اساسی باشد، اما ورود هیأت امناء به موضوع و در نهایت ورود به تغییر نرخ افزایش حقوق پیشنهادی هیأت مدیره اقدامی بی سابقه در 40 سال اخیر در طول عمر جمهوری اسلامی ایران بوده و مبنای قانونی ندارد. به نظر می رسد در این میان پیرو مصوبه مجلس که چندی پیش توسط رئیس جمهور به دولت ابلاغ شد و با تصویب نظر هیات مدیره تامین اجتماعی مبنی بر افزایش 38 درصدی علاوه بر 515 هزار تومانی برای سایر سطوح قانونی تامین اجتماعی مستمری بگیران، قانونی ترین اقدامی است که دولت باید انجام دهد.

  ترخیص 24 نفر از مددجویان استان سمنان از خدمت سربازی

شاه کرمی با تایید این ماده ادامه داد: طبق اصل 138 قانون اساسی، البته دولت می تواند برخی از امور مربوط به وظایف دولت را با تصویب رئیس جمهور به چند وزیر تفویض کند. اضافه نکرد، اما وزرا که اعضای هیئت امنا هستند، یعنی. آقای زاهدی وفا خاندوزی فقط در حدود اختیارات دولت می تواند حکم کند که همان رد یا تایید نظر هیات تامین اجتماعی است. امیدواریم همین اتفاق بیفتد.

معاون سابق روابط کار وزارت کار گفت: ورود وزرای تصمیم گیرنده دولت به بحث تغییر نرخ افزایش نرخ پیشنهادی مدیریت سازمان فاقد وجاهت قانونی است. و توضیح داد: اگر دولت برای نرخ مورد نظر خود تصمیم بگیرد، مجددا حقوق بازنشستگان را افزایش دهد، وارد روند قانونی جدیدی می شود که ادامه آن به هیچ وجه صلاح نیست. من این بدعت را به عنوان یک متخصص در این زمینه می گویم که به درد هیچکس نمی خورد. نه سازمان تامین اجتماعی، نه مستمری بگیران و نه دولت از این تعارض سودی نخواهند برد، لذا انتظار می رود دولت و وزرای ذیربط افزایش دستمزد پیشنهادی هیات مدیره تامین اجتماعی که بر اساس مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی صورت گرفته است را تصویب و ابلاغ کنند. شورای عالی کار طبق قانون به این دستگیری پایان داد

این کارشناس بازار کار با اشاره به بحث کاهش نرخ رشد حق مسکن بر خلاف مصوبه شورای عالی کار از سوی دولت که مجلس نیز به لغو آن رأی داد، گفت: حق مسکن تعریف نشده است. از سوی دولت همانطور که بحث افزایش حقوق بازنشستگان در سایر سطوح و توسط شورای عالی کار بررسی و تعیین شده است و دولت فقط مهر خود را می دهد. تعیین نرخ افزایش حقوق و مزایای کارگران (از جمله حق مسکن) در واقع یکی دیگر از موارد نقض قانون توسط دولت است. پیشنهاد دهنده ضریب افزایش حق مسکن، وزارت کار و شورای عالی کار است و تعیین ضریب برای شورای عالی کار بر عهده دولت است.

  چه کسی بین مهدی طارمی و اسکوچیچ تفاوت ایجاد کرد؟

وی در پاسخ به این سوال که «اگر دولت در نهایت نسبت را هم در رابطه با حق مسکن و هم در رابطه با حقوق سایر مستمری بگیران تغییر دهد، این اقدام دولت از نظر قانونی چگونه قابل پیگرد قانونی است؟» وی پاسخ داد: اگر دولت تلاش کند نسبت را بازتعریف کند، برای افزایش حق مسکن و حقوق مستمری بگیران به سطوح دیگر مداخله کند و این رفتار را ادامه دهد و به جای تایید یا رد، رقم جدیدی را پیشنهاد دهد، مجلس به عنوان بیشترین انتخاب نیروی انتظامی عالی در این زمینه می تواند دوباره وارد شود هر چند دور باطل باشد و با این اقدامات غیرقانونی دولت برخورد کند. البته در مواردی دیوان عالی اداری می تواند در شکایات کارگران و مستمری بگیران دخالت کند.

دیدگاهتان را بنویسید