امروز برنامه تولید و توسعه بدون جریان‌سازی و روایتگری صحیح روابط عمومی محقق نمی‌شودبه گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهانمحمد یاسر طیب نیا گفت: تا چند دهه پیش روابط عمومی ها نقش چندانی در کار و اقبال سازمان ها نداشتند و از منظر ذی نفعان و جامعه حضور و کار روابط عمومی اهمیت چندانی نداشت، هرچند در آنجا وجود داشت. همیشه واحدی به نام روابط عمومی بود. اما این نقش پررنگ و انتظاراتی که جامعه و ذینفعان امروز از روابط عمومی دارند، پیش بینی نمی شد.

وی خاطرنشان کرد: با پیشرفت تکنولوژی و لزوم انتشار سریع، شفاف و شفاف اخبار و با گسترش سازمان ها و شرکت ها، نقش روابط عمومی هر روز پررنگ تر و مهم تر می شود که این امر منوط به شکل گیری صحیح روایت هاست. . بنابراین باید اذعان داشت که نقش روابط عمومی در بنگاه های اقتصادی تعیین کننده است.

مدیرعامل فولاد مبارکه با تاکید بر اینکه انتشار قدرتمند دستاوردهای سازمان ها یکی از الزامات فعالیت های روابط عمومی است، گفت: امروز کشور ما بیش از هر زمان دیگری به روایت درست نیاز دارد. بنابراین، شکل‌گیری صحیح، صادقانه و آبرومندانه افکار عمومی، تأکیدی بر اهمیت و نقش روابط عمومی است. به طور کلی امروزه یکی از مولفه های اصلی در دستیابی به اهداف سازمان ها به سمت اجرا و قصه گویی مناسب روابط عمومی است.

امروزه روابط عمومی به معنای واقعی در میان سایر عوامل تولید قرار گرفته است

به گفته طیب نیا، در دهه های گذشته طرح های عمرانی با کمترین دغدغه اجرا می شد. اما امروزه قبل از تعریف و اجرای هر پروژه عمرانی، باید روایت مناسبی در جامعه پیرامون آن صورت گیرد تا تمامی ذینفعان، مسئولان و آحاد مختلف جامعه با اجرای این پروژه همگام و همراه شوند و حتی ادامه فعالیت‌های تولیدی در سازمان‌ها بدون روایت و عقلانی‌سازی نمی‌توان دقیق و دقیق بود که بر اهمیت و نقش روابط عمومی تاکید دارد. امروزه روابط عمومی به معنای واقعی در کنار سایر عوامل تولید است و برای تحقق راهبردهای سازمان باید سربلند باشد و روایت درستی داشته باشد. در غیر این صورت نمی توانیم به اهداف، ماموریت ها و چشم انداز شرکت دست یابیم.

رهبری فعلی فولاد مبارکه به دور از هر گونه ادعایی برای راست گفتن به مردم است

وی خاطرنشان کرد: روابط عمومی ها در تمامی ادارات و پست های شغلی باید به اهداف سازمان و اجرای آنها ایمان داشته باشند. خصوصاً رهبری فعلی فولاد مبارکه به دور از هر نوع روایت درست برای مردم نگاه می کند. ما معتقدیم که اهداف مقدسی را در فولاد مبارکه برای خدمت به جامعه در نظر گرفته ایم. بنابراین جایگاه روابط عمومی نیز به خودی خود تعیین کننده است; زیرا اطلاع رسانی برنامه ها و دستاوردها ضروری است.

امروزه به ویژه در سازمان های بزرگی مانند فولاد مبارکه، کار در روابط عمومی آمیزه ای از علم و هنر است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: امروز جایگاه روابط عمومی تنها رسمی، تشریفاتی و فانتزی نیست؛ بلکه جایگاه و جایگاه روابط عمومی تنها جنبه رسمی، تشریفاتی و فانتزی ندارد. بلکه موضع تعیین کننده ای است. به خصوص در سازمان بزرگی مانند فولاد مبارکه که با جریان های متعدد و متنوعی مواجه است، کار روابط عمومی کاری پیچیده و واقعاً آمیخته ای از علم و هنر است.

بر اساس اظهارات طیب نیا، روابط عمومی امروز نیازمند علوم، تخصص ها و هنرهای مختلف در حوزه کاری خود هستند تا بتوانند در راستای اهداف سازمان حرکت کنند و سازمان را به مقصد اطلاعاتی و همگرایی جامعه و صنعت تا آنجا که می توانند هدایت کنند. ممکن است.

امروزه در فولاد مبارکه، روابط عمومی تنها تیم مدیرعامل نیست، بلکه در سطح تیم سازمان با چشم انداز وسیع تری فعالیت می کند.

وی تاکید کرد: امروز در فولاد مبارکه روابط عمومی فقط تیم اجرایی نیست؛ بلکه در یک چشم انداز بزرگتر در درون تیم سازمان کار می کند. با توجه به اهمیت فعالیت های روابط عمومی، ابتدا باید در جهت توسعه علم و دانش روابط عمومی و تمرکز بر مقوله های علم و هنر و موضوعاتی که می تواند منجر به عملکرد بهتر در روابط عمومی، عمومی و داشتن برنامه های هدفمندتر شود، تلاش کرد. . . به همین دلیل، روابط عمومی ها باید انگیزه داشته باشند تا دانش خود را در این زمینه ها ارتقا دهند.

مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: روابط عمومی نه تنها زبان مدیرعامل و بیان افکار مدیریت عالی سازمان است، بلکه منعکس کننده افکار تمامی بخش های سازمان است و خوشبختانه این امر در روابط عمومی فولاد قابل مشاهده است. مبارکه. از سوی دیگر روابط عمومی باید بستر مناسبی برای ارائه دستاوردها و نیز یافتن افراد توانمند و نخبه از سازمان و حتی خانواده ها باشد. زیرا با این اقدام انگیزه و نشاط سازمانی افراد نیز افزایش می یابد.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: در روابط عمومی باید همزمان با سایر ادارات سازمان کار تیمی بیشتری صورت گیرد تا نتایج بهتری حاصل شود، هرچند در این زمینه نسبت به سایر سازمان ها برتری نسبی داریم.

طیب نیا تاکید کرد: برخورداری از علم و هنر، پرورش دانش و خلاقیت نوآوری، شناخت جامع سازمان و اهداف و دیدگاه های آن، کار گروهی، توانمندتر، استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در روابط عمومی و تلاش مشترک باید بیش از پیش در در صدر لیست همکاران روابط عمومی قرار گیرد تا این واحد همچنان مایه مباهات سازمان باشد.


آیا این خبر مفید بود؟