امیرعبداللهیان و لاوروف تفاهم‌نامه مقابله با اقدامات قهرآمیز یکجانبه امضا کردند

طرفین یادداشت همکاری مشترکی بین روسیه و ایران درباره راه‌ها و روش‌های مقابله، کاهش و جبران پیامدهای منفی اقدامات قهری یکجانبه بین روسیه و ایران امضا کردند.