بانک اطلاعاتی از تشکل‌های صادراتی کشاورزی تشکیل می‌شود

برای اولین بار؛

رئیس دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی از راه اندازی بانک اطلاعات و جزئیات فعالیت سازمان های صادراتی و تجارت خارجی در بخش کشاورزی برای اولین بار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج


میثم جهدی، رئیس دفتر توسعه صادرات وزارت کشاورزی در فراخوانی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی ایران و انجمن ها، اتحادیه ها و تشکل های فعال در زمینه صادرات و… کسب و کار یک خارجی اعلام کرد: با توجه به ضرورت ساماندهی و بهره مندی از نظرات ارزشمند بخش خصوصی فعال در زمینه صادرات محصولات و خدمات کشاورزی، باغداری و صنایع وابسته در تصمیم گیری ها و تصمیم گیری ها، بانک اطلاعاتی مورد توافق فعالان حوزه حوزه صادرات و تجارت خارجی برای اولین بار شکل گرفت و راه اندازی شد

وی از کلیه تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه های صادراتی ثبت شده و دارای مجوز خواست تا حداکثر ظرف 15 روز اطلاعات و جزئیات فعالیت خود و اعضای خود را به اداره کل توسعه صادرات و تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی ارسال کنند.آیا این خبر مفید بود؟