بیمه بازنشستگان جدید چقدر بود؟

یکی از اعضای کانون بازنشستگان بیمه اجتماعی از نهایی شدن قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت حافظ آتیه سازان خبر داد.

بیمه بازنشستگان جدید چقدر بود؟
ضمناً از ابتدای آذرماه امسال مبلغ بیمه تکمیلی مستمری بگیر ماهانه 305 هزار تومان است که 150 هزار تومان آن را مستمری بگیران و 155 هزار تومان را سازمان بیمه اجتماعی پرداخت می کند.

پرداخت این مبالغ تا آذرماه سال آینده ادامه خواهد داشت.