تبحر این زن در پرواز با هواپیما در فضای مجازی منتشر شده است!

فیلم کوتاهی از مهارت خلبان زن اماراتی در خلبانی جت ایرباس به مقصد پاریس را مشاهده می کنیم.