تراکتور وارد جنگ سه مدعی شد

تراکتور وارد جنگ سه مدعی شد

سعید مظفری زاده قاضی بازنشسته که امروز به عنوان سرپرست تیم تراکتورسازی فعالیت می کند در صفحه اینستاگرام خود برخی از مواضع این باشگاه را نشان می دهد و این بار به یک شایعه واکنش نشان می دهد.

مظفری زاده در واکنش به جلسه سه جانبه پرسپولیس، استقلال و سپاهان با کمیته نقل و انتقالات، به عدم حضور سایر باشگاه ها اعتراض کرد.

تراکتور وارد جنگ سه مدعی شد