تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی اعلام شد؛ نیم تا 15 درصد

تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی اعلام شد؛  نیم تا 15 درصد

گمرک ایران عوارض واردات خودروهای برقی و هیبریدی (بنزینی-برقی) را اعلام کرد.

ورودی خودروهای برقی و هیبریدی (بنزینی-برقی) از نیم درصد به 15 درصد اعلام شد.

به گزارش مهر، عوارض واردات خودروهای برقی و هیبریدی (بنزینی-برقی) از سوی گمرک ایران اعلام شد که بر اساس آن، عوارض واردات برق برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی معادل نیم درصد، عوارض واردات برق برای … سایر نامزدها چهار درصد و عوارض واردات بنزین برقی (هیبریدی) 15 درصد تعیین شده است.

در این اطلاعیه آمده است: به موجب بخشنامه 1402/148/1546393 مورخ 01/11/1402 با احتساب بند (ت) تبصره (9) قانون بودجه سال (1403) کل کشور؛ واردات انواع خودروهای نو و کارکرده با عمر مفید کمتر از پنج سال برقی و بنزینی برقی (هیبریدی) به کشور مجاز بوده و ورودیه خودروهای برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال 1403 می باشد. معادل نیم درصد و برای سایر متقاضیان ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) پانزده درصد (15) تعیین شده است.

این امر جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم طبق مقررات گزارش می گردد.