تعطیلی سابتی در مجلس تصویب شد

تعطیلی سابتی در مجلس تصویب شد

در جلسه علنی امروز 6 اردیبهشت و در جریان بررسی لایحه اصلاح و الحاق به ماده. در سال 87 قانون مدیریت کارکنان دولت پس از بحث و بررسی های طولانی، نمایندگان مردم گزارش کمیسیون اجتماعی را تصویب کردند و با کاهش ساعت کاری به 40 ساعت موافقت کردند. ساعت و شنبه ها تعطیل است.