تفاوت های اصلی در قوانین رتبه بندی معلمان

تفاوت های اصلی در قوانین رتبه بندی معلمان

کارشناس آموزش و پرورش می گوید: مصوبات کابینه با مصوبات وزارت آموزش و پرورش تفاوت اساسی دارد.

او گفت؛ ضوابط سختگیرانه ای به آیین نامه مصوب هیأت وزیران اضافه شده است، از جمله اینکه در مرتبه دستیار معلم همچنان در نمره لازم برای هر جزء کلمه ذکر شده است (پیشنهاد آموزش کلمه قبل از نمره لازم برای هر جزء)

وی افزود: در مولفه تجربه مجددا سقف امتیازات مورد نیاز برای رتبه بندی (از 20، 60، 80، 110 و 130 به 20، 100، 120، 140 و 170) افزایش یافته است.

  تصویر بیمار از پیشکسوت پرسپولیس

دیدگاهتان را بنویسید