تیم بانوان پرسپولیس با تایید فدراسیون فوتبال در راه است

فدراسیون فوتبال طرحی را تصویب کرده است که به موجب آن تیم های لیگ برتری آقایان می توانند به صورت رایگان از امتیاز داشتن یک تیم لیگ برتری بانوان برخوردار شوند و باشگاه پرسپولیس نیز با توجه به علاقه ای که به فعالیت در این زمینه دارد، با توجه به تعداد زیاد هواداران خانم پرسپولیس، می باشد. در نظر گرفتن راه اندازی یک تیم فوتبال زنان.