ثبت نام برای ارزیابی معلم جدید چقدر طول می کشد؟

ثبت نام برای ارزیابی معلم جدید چقدر طول می کشد؟

در این اطلاعیه خطاب به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها آمده است که «طبق ماده 4 و 5 آیین نامه نظام ارزشیابی معلمان، از کلیه مشمولانی که تاکنون درخواست، ارسال و بارگذاری مدارک و مدارک را در سامانه سنجش انجام نداده اند، درخواست می شود. سامانه RTB.MEDU.IR (نظام رتبه بندی معلمان) اقدامی نکرده اند، در اسرع وقت نسبت به ثبت موارد فوق جهت درج در فرآیند رتبه بندی اقدام نمایند.

همچنین بیان می کند که «عدم ثبت درخواست و درخواست به منزله انصراف از فرآیند ارزیابی و رتبه بندی است».

در اطلاعیه دیگری از این معاونت آموزشی در خصوص اجرای رتبه بندی معلمان مهر آفرین آمده است: «پس از مذاکرات بالاترین مقام وزارت با رئیس دیوان محاسبات و مکاتبات و همچنین برگزاری به اطلاع می رساند که تاریخ اجرای رتبه بندی معلمان مهرآفرین از 31 شهریور 1400 می باشد.

در ادامه آمده است: همچنین معلمان جدید (استخدام بعد از 31 شهریور 1400) نیز مشمول نظام رتبه بندی می شوند و از این افراد دعوت می شود مقالات و مدارک خود را در سامانه رتبه بندی RTB.MEDU.IR بارگذاری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید