حجاب این خانم بهتر بود یا مهسا امینی؟

عکسی که ثریا قاسمی از راهپیمایی 22 بهمن از حضور یک زن بی حجاب و یک زن با حجاب در کنار هم منتشر کرد و نوشت: حجاب آنها بهتر است یا حجاب مهسا امینی؟

دیدگاهتان را بنویسید