خروج محسن رضایی از دولت مهرداد بذرپاش وزیر صمت شد

خروج محسن رضایی از دولت

روز جدید : برخی از تغییرات در دولت اصلی شنیده اند.

به گزارش خبرنگار تساهل، حتی پس از عملکرد ضعیف سیدرضا فاطمی امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه در خصوص کنترل قیمت ها در بازار و نارضایتی شدید از معاونان وی که برخی از آنها پیگیر استیضاح وی هستند، به نظر می رسد. او به زودی اخراج خواهد شد. خواهد بود.

مدارا نشان داده است که مهرداد بذرپاش که در ابتدای فعالیت دولتی خود زمزمه حضور در وزارت ورزش و جوانان، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت را مطرح می کرد جدی ترین گزینه برای این وزارتخانه است.

همچنین گفته می شود که بذرپاش طرح خود را برای وزارت صمت به رئیس جمهور ارائه کرده و نمایندگان مجلس از حضور بذرکار در این پست استقبال کرده اند.

همچنین شنیده ها حاکی از آن است که فاطمی امین جایگزین محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور خواهد شد.

  عکس / جامعه بزرگ خانواده سلام فرمانده

دیدگاهتان را بنویسید