خط قرمز وزارت آموزش و پرورش تنبیه بدنی است

در این پیام آمده است:

برخی از رسانه های معاند خارج از کشور به تلاش بیهوده خود و در راستای جنگ شناختی ادامه می دهند تا معلمان فداکار و زحمتکش را منفی جلوه دهند و موجب تشویش والدین عزیز شوند. آنها شروع به انتشار فیلم هایی از تنبیه دانش آموزان در مدارس کشورهای دیگر کردند و آن را به مدارس ایران نسبت دادند. در همین راستا، همزمان با انتشار گسترده فیلم تنبیه بدنی دانش‌آموزی در هند با عنوان «مدارس ایرانی عزیز» و بازنشر چند فیلم تنبیه بدنی سال‌های گذشته، برخی اکانت‌های مرتبط با ریا و بدخواهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

در این پیام آمده است:

تنبیه بدنی از هر نوعی که باشد خط قرمز وزارت آموزش و پرورش است و موارد بسیار کمی از تنبیه بدنی در سال تحصیلی جاری در کمتر از 24 ساعت بررسی و افراد خاطی به هیأت رسیدگی به تخلفات معرفی و برکنار شدند.

تلاش خانواده بزرگ تعلیم و تربیت اسلامی ایران؛ ایجاد محیطی شاد همراه با آرامش برای فرزندان ایران اسلامی و در نتیجه معلمان محترم از کلاس درس تا وزارت. شبانه روز و جهاد مقدس برای پیشرفت کار می کنند.

دشمنان دانش و فرهنگ ایران عزیز بدانند که عموم مردم از این اقدامات دشمنان که برای تخریب وجهه معلمان عزیز کشور انجام می شود آگاه هستند و علیرغم این تلاش های مذبوحانه معلمان محترم از جایگاه بالایی در بین افراد جامعه برخوردار باشد.