داستان بازیگری که نه خوب است و نه بد!

سردار امیرسلیمانی در استوری خود نوشت: از این نقطه به بعد اوضاع نه خوب است و نه بد. از خود بپرسید، آیا می توانید ادامه دهید؟ پاسخ منفی می دهید و ادامه می دهید!

دیدگاهتان را بنویسید