درخواست دو برابر شدن حقوق بازنشستگان

درخواست دو برابر شدن حقوق بازنشستگان

صادقی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: بحث یکسان سازی حقوق بازنشستگان را باید در سال 1402 درخواست کرد که در این مرحله نمی توان وارد یکسان سازی حقوق بازنشستگان در سال 1401، همسان سازی حقوق بازنشستگان شد. حقوق سال 1401 باید پس از تعیین دستمزد سال 1402 و نرخ تورم تعیین شود. همچنین کسانی که در سال 1400 بازنشسته شدند در همسان سازی دستمزد بازنشستگان قبلی مورد توجه قرار نگرفتند. هدف این اصلاح کاهش شکاف بین دستمزد و تورم است و برای تحقق آن باید در سال 1402 آن را تعقیب کنیم.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه ایثارگران جامعه کارگری) در نشست اتحادیه ایثارگران جامعه کارگری که در خانه کارگر برگزار شد، گفت: دستگاه اجرایی کشور در حوزه کار لنگ می زند. اقتصاد و کاهش تورم در حوزه اقتصاد برنامه مدونی نداریم که در راستای تقویت طبقه متوسط ​​باشد. طبقه متوسط ​​ستون فقرات جامعه است اما متاسفانه سیاست های اقتصادی در جهت حذف این طبقه است. با این سیاست ها در آینده به جامعه دوقطبی فرودستان و فرادستان تبدیل خواهیم شد که دهک های فقیر جامعه در یک قطب و دهک های ثروتمند در قطب دیگر قرار دارند. در چنین شرایطی نه زیردستان و نه مافوق امنیت نخواهند داشت. برای جلوگیری از این اتفاق باید سیاست های اقتصادی تغییر کرد تا دهک متوسط ​​به دهک پایین سقوط نکند.

صادقی ادامه داد: سیاست های اقتصادی ما باید با هدف ایجاد اشتغال باشد نه پرداخت یارانه. سیاست فعلی مصداق دادن ماهی به جای آموزش ماهیگیری است که باعث نجات اقتصاد کشور نمی شود.

  این اقدامات هفته دوم آبان ماه را قرمز آغاز کرد / برداشت 972 میلیارد تن پول از افراد واقعی

وی گفت: امروز ارزش پول ملی ما نسبت به ارز کاهش یافته است. سیاست اقتصادی باید به سمتی برود که ارزش پول ملی حفظ شود. اگر کسی پول در بانک می گذارد، مطمئن باشد که ارزش پولش پس انداز می شود. این ذخایر در اقتصاد تولیدی استفاده می شود.

صادقی به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: باید در برنامه هفتم به این موضوعات پرداخته شود. اگر قرار است به سمت اقتصاد مولد برویم، باید نگاه ما تولید محور و بودجه ما انقباضی باشد. وقتی در یک جنگ تمام عیار هستیم، باید کمربندمان را محکم کنیم. بودجه باید برای جنگ نوشته شود، دولت باید بتواند هزینه های غیرضروری را کاهش دهد، نه اینکه سهم خود و خانواده اش از بودجه را ببیند و از طبقه متوسط، کارگران و مستمری بگیران غافل شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری گفت: درباره سیاست های لیبرالی نمی توان بدی گفت، اما همه سیاست های ما باید لیبرال باشد. ما باید روابط اقتصادی خود را با دنیا سامان دهیم زیرا روابط خارجی در حوزه اقتصاد بسیار مهم است. در اقتصاد ما، برخی فقیرتر و برخی دیگر ثروتمندتر می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید