دولت با جدیت به دنبال کاهش آلودگی هوا است

معاون اول رئیس جمهور وی با تاکید بر لزوم اجرای برنامه ها و اقدامات موثر برای کاهش آلودگی هوا، تصریح کرد: آلودگی هوا با آسیب های جدی برای سلامت جامعه همراه است، بنابراین ضمن تسریع در روند اجرای برنامه های کوتاه مدت و سریع، باید برنامه های بلندمدت را تسریع کرد. برنامه های ترم اجرا شود، بیایید دوره را در یک جدول اجرایی، با توزیع کاری مشخص و با توجه ویژه دنبال کنیم.

سازمان حفاظت محیط زیست را موظف کرد طرح های اصلاحی دستگاه های اجرایی برای کاهش آلودگی هوا را محاسبه و ابلاغ کند تا با برنامه زمانی مشخص در دستور کار دستگاه ها قرار گیرد.

در این جلسه که وزرای کشور، نفت، کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، استاندار اصفهان و رئیس سازمان هواشناسی کشور، معاون رئیس جمهور و رئیس جمهور حضور داشتند. سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی از وضعیت محیط زیست استان اصفهان و مقایسه وضعیت کیفی هوای این استان در آبان و آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ارائه کرد و اقدامات انجام شده و برخی موارد را تشریح کرد. موانع مصوبات مربوط به کاهش آلودگی هوا در استان اصفهان.

در این جلسه پیشنهادهای بسیار موثر برای کاهش آلودگی هوای اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبادل نظر شد و تصمیماتی برای رفع موانع مصوبات کاهش آلودگی هوای اصفهان اتخاذ شد.

در جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور، پس از ارائه گزارش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از اقدامات انجام شده در رابطه با دستور رئیس جمهور در خصوص دریاچه نمک طی یک در سفر به استان قم کلیات طرح مدیریت دریاچه نمک به تصویب رسید.

طرح جامع مدیریت دریاچه نمک باید در سه محور جلوگیری از خشک شدن و ایجاد کانون های گرد و غبار، کاهش بار آلودگی و جلوگیری از تغذیه تالاب ها و حفاظت و بهره برداری پایدار، جلوگیری از تخریب و تصرف غیرقابل جبران تالاب ها اجرا شود. مناطق

در این جلسه همچنین گزارشی از دستورالعمل تعیین حریم اکولوژیکی تالاب ها ارائه شد و پس از بحث و بررسی دستورالعمل ها تصویب و مقرر شد اعضای ستاد حداکثر ظرف مدت یک هفته نظرات و پیشنهادات خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.