رئیس دادگاه: در پرونده چای دباش دو وزیر سابق، یک معاون وزیر و روسای برخی نهادها احضار و متهم شدند/ مشخص شد که یک مهر و سربرگ جعلی ساخته شده است.

رئیس دادگاه: در پرونده چای دباش دو وزیر سابق، یک معاون وزیر و روسای برخی نهادها احضار و متهم شدند/ مشخص شد که یک مهر و سربرگ جعلی ساخته شده است.
رئیس قوه قضائیه درباره چای دباش گفت: این موضوع از سوی دولت و قوه قضائیه مطرح شد، آقای محبر در اولین باری که این خبر را دریافت کرد برخورد اداری داشت و عده ای را جابجا کرد. زمانی که گزارش به قوه قضاییه وزارت اطلاعات و بازرسی تحویل شد، موضوع را پیگیری کردند. این پرونده سه میلیارد دلار و 400 میلیون ریال ارزش دارد و نمی توان نسبت به آن بی تفاوت ماند. تاکنون 45 نفر در رابطه با چای دباش تفهیم اتهام شده اند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تاکنون 45 نفر در رابطه با چای دباش تفهیم تفهیم اتهام شده اند.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام محسنی آژه ای روز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 در دیدار با دانشجویان دانشگاه های استان با اشاره به حضور خود در روستای مارین شهرستان گچساران در سال های اخیر گفت: خود را مدیون این استان می دانم. و به مردم این استان و اگر بتوانم کاری برایشان انجام خواهم داد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به حضور در جمع دانشگاهیان، دانشجویان و مردم گفت: در سه سالی که در پست ریاست قوه قضائیه حضور داشتم سعی کردم با دانشجویان و دانشگاهیان جلساتی داشته باشم و تاکنون بازدید داشته ام. حدود 8 دانشگاه

وی تصریح کرد: برخی از شایعات کار دشمن است و برخی به ما مربوط می شود و باید خودمان را اصلاح کنیم.

محسنی اجیعی با اشاره به مسائل و مشکلات استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: آیا مسئولان استانی در موضوعات مطرح شده اتفاق نظر دارند؟ اگر مسئولین اصلی یک استان اعم از استاندار، نماینده ولی قانونی، نمایندگان و رئیس دادگستری باشند بسیاری از مشکلات حل می شود. در مورد اجرای امری اگر به صورت متمرکز انجام شود حتما حل می شود وگرنه در مواردی که لازم باشد قوه قضاییه وارد عمل می شود.

گفت: از زمانی که وارد قوه قضائیه شدم به ریشه ها پرداخته شد. همچنین مسائل و مشکلات مربوط به واردات، صادرات، بانک مرکزی، بانک ها و گمرک را بررسی کردیم.

رئیس قوه قضائیه در رابطه با برخورد با دانه درشت گفت: وزیر محاکمه و به سه سال محکوم شد، 8 نفر از جمله وزیر، معاون وزیر و… محاکمه و محکوم و حکم صادر شد.

وی در خصوص چای دباش گفت: این موضوع از سوی دولت و قوه قضائیه مطرح شد که وقتی آقای مخبر اولین خبر را گرفت، اقدام اداری کرد و عده ای را جابجا کرد. زمانی که گزارش به قوه قضاییه وزارت اطلاعات و بازرسی تحویل شد، موضوع را پیگیری کردند.

وی افزود: این پرونده سه میلیارد دلار و 400 میلیون ریال است و نمی توان نسبت به آن بی تفاوت ماند. تاکنون 45 نفر در رابطه با چای دباش تفهیم اتهام شده اند.

دو وزیر سابق، یک معاون وزیر و روسای برخی نهادها احضار، تحقیق و تفحص و تبیین اتهامات، ده ها و صدها بازرسی و بازرسی نیز انجام و تحقیقات دقیق در این زمینه، اتهامی جدید صورت گرفت. . مشخص شد که مهر و سربرگ جعلی ساخته شده و این پرونده و این موضوع در دست بررسی و پیگیری است.