رئیس دانشگاه تهران: شرط عفو همه دانشجویان درگیر در حوادث اخیر «ابراز ندامت»

رئیس دانشگاه تهران: شرط عفو همه دانشجویان درگیر در حوادث اخیر «ابراز ندامت»

محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران در واکنش به مصاحبه اخیر رئیس سازمان امور دانشجویان مبنی بر عدم عفو تعداد کمی از دانشجویان، گفت: عفو یا تخفیف می تواند شامل همه دانشجویان حوادث اخیر شود. که این دانش آموزان اظهار پشیمانی می کنند. وی یادآور شد: آمار دقیقی از تعداد دانشجویان دانشگاه تهران که در حوادث اخیر پرونده انضباطی داشتند نداریم چرا که در ابتدای کار بخشی از این دانشجویان را که قول داده بودند بخشیدیم.

رئیس دانشگاه تهران اظهار ندامت را شرط عفو تمامی دانشجویان این دانشگاه که در حوادث اخیر دست داشته اند دانست و گفت: هر دانشجویی که اظهار ندامت کند مشمول عفو می شود.

سید محمد مقیمی به اقدامات دانشگاه تهران در راستای عفو رهبری و دستور رئیس جمهور مبنی بر عفو دانشجویان در حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: ما از دانشگاه تهران با توجه به اینکه موارد مطرح شده به معاونت دانشجویی دانشگاه تهران نامه ای ارسال کرده ایم. از این دانش آموزان بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.» قرار می گیرد

وی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: همچنین جلسه عفو دانشجویان حوادث اخیر دانشگاه تهران تشکیل دادیم و تعدادی از دانشجویان نیز در این جلسه حضور داشتند. البته ما کمیته خاصی در این زمینه درست نکردیم، همین هیات انضباطی با رویکردی جدید مسئولیت پیگیری وضعیت این دانشجویان را بر عهده گرفت.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: پرونده کلیه دانشجویان درگیر در حوادث اخیر در کمیته فوق بررسی و به افرادی که دارای شرایط باشند از عفو و تخفیف برخوردار خواهند شد.

مقیمی در پاسخ به مصاحبه اخیر رئیس سازمان امور دانشجویان مبنی بر عدم عفو تعداد معدودی از دانشجویان مذکور، گفت: بخشودگی یا امتیاز می تواند شامل حال همه دانشجویان از حوادث اخیر باشد مشروط بر اینکه دانش آموزان ابراز پشیمانی می کنند

  در این مورد از ویلموتس علیه هشت نفر شکایت شد/ اعضای فیفا کنترل بهتری بر قوانین داخلی ما داشتند!

وی یادآور شد: آمار دقیقی از تعداد دانشجویان دانشگاه تهران که در حوادث اخیر پرونده انضباطی داشتند نداریم چرا که در ابتدای کار بخشی از این دانشجویان را که قول داده بودند بخشیدیم.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم روز گذشته از برنامه این سازمان برای تدوین دستورالعمل بخشودگی دانشجویان در حوادث اخیر بر اساس عفو رهبری خبر داد و گفت: جمع بندی داشتیم. در این راستا و بر اساس این جمع بندی تلاش می کنیم حداکثر تا هفته جاری به تصمیم گیری و نتیجه به مراجع تصمیم گیرنده اعلام کنیم. به نظر می‌رسد می‌توانیم شرایطی را فراهم کنیم که دانشجویان در بحث عفو، ذهنیتی مشابه رهبری داشته باشند.

رئیس سازمان امور دانش آموزی تاکید کرد: تمام تلاش ما بر این است که شرایط بخشودگی، تعلیق و تخفیف برای همه دانشجویان درگیر حوادث اخیر تامین شود.

معاون وزیر علوم خاطرنشان کرد: ممکن است درصدی از دانشجویان در حوزه انضباطی مجازات شوند اما هنوز آمار این دانشجویان مشخص نیست و سعی کرده ایم آنها را دسته بندی کنیم و با توجه به شرایط تصمیم گیری کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید