راه حل بارش برف تهران پیدا شد!

محمد اصغری، کارشناس هواشناسی: فقط با فتوشاپ می توانید برف را به تهران بیاورید! از مردم می خواهیم در فضای باز کار نکنند.