رشته‌های علوم پایه حذف نشده‌اند

سخنگوی وزارت علوم:

سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لغو رشته های علوم پایه را رد کرد و اظهار داشت: آنچه در قالب ساماندهی آموزش عالی انجام می شود شامل لغو کلیه رشته هایی است که متقاضی در بین متقاضیان ندارند.