زمستان سخت اروپا به کارخانه های ایران هم رسید!

زمستان سخت اروپا به کارخانه های ایران هم رسید!

علی اکبر الوندیان از کاهش 20 تا 23 درصدی سوخت کارخانه های سیمان خبر داد و گفت:

* گازرسانی به بیش از 50 کارخانه سیمان به شکلی بی‌رحمانه قطع شده و از سوی دیگر برق تأسیسات تولیدی نیز به تدریج قطع شده است.

* (این فعال اقتصادی بزرگترین مشکل کارخانه های سیمان را مشکل در تامین سوخت دوم یعنی گازوئیل دانست و گفت: تامین گازوئیل کار آسانی نیست و برای تحویل باید فرآیندهای پیچیده ای دنبال شود. پس از اینکه صاحبان کارخانه سیمان وجه خرید نفت کوره را به صورت نقدی پرداخت کردند، هیات مدیره باید تعهد محضری به قبول هرگونه افزایش قیمت نفت کوره در روزهای آتی داشته باشد و قیمت های فعلی ثابت نباشد. در این شرایط، تولیدکنندگان مالک نفت کوره خریداری شده نیستند، اما هزینه خرید نفت کوره را قبلا پرداخت کرده اند.

* مازوت باقیمانده در انبارهای کارخانه سیمان گران می شود و اخذ تعهد محضری از تولیدکنندگان سیمان حق اعتراض را سلب می کند.

* شرکت نفت این حق را برای خود محفوظ می دارد که مابه التفاوت قیمت را از کارخانه هایی که مجاز به استفاده از گازوئیل نیستند ولی در انبار خود سوخت گازوئیل دارند، دریافت کند.

* (با بیان اینکه شرکت های سیمانی که در نزدیکی شهرهای بزرگ احداث می شوند مجاز به استفاده از سوخت جایگزین نیستند): سیمان تهران و آبیک نمی توانند از سوخت گازوئیل در فرآیند تولید استفاده کنند، حتی اگر این کارخانه ها در گذشته سوخت گازوئیل در مخازن خود داشته باشند، شرکت نفت آنها. سوخت نیز خواهان افزایش نرخ است. این عمل ناخوشایند است و هزینه های قابل توجهی را به تولیدکنندگان تحمیل می کند.

  بتن ریزی بزرگترین قطعه چهارراه شهید سلیمانی بوشهر به پایان رسید/ ادامه عملیات بتن ریزی تا صبح

*نزدیک ترین پالایشگاه ها به کارخانه ها سوخت تامین نمی کنند و کارخانه ها مجبورند برای تامین سوخت به استان های دیگر بروند. به عنوان مثال کارخانه سبزوار نیاز به تهیه مازوت از انبار شهرری تهران دارد و این مسافت حمل و نقل بیش از هزینه سوخت کارخانه ها هزینه دارد.

* (با بیان اینکه اولویت توزیع گاز به شهروندان است): برق تاسیسات تولید سیمان حدود 55 درصد است و کاهش گاز و برق به طور مستقیم بر ظرفیت تولید تأثیر گذاشته و نمی توانند با 100 درصد ظرفیت تولید فعالیت کنند. و اگر ذخایر گذشته را نداشتند امروز با بحران مواجه بودند. همانطور که اشاره کردم، تولیدکنندگان سیمان در تامین سوخت اولویت ندارند.

* (در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تولید باعث شده تولیدکنندگان سیمان نتوانند به تعهدات صادراتی خود عمل کنند؟): وقتی قیمت سیمان در جنوب افزایش می یابد، باید عرضه را افزایش دهیم زیرا مصرف در استان های جنوبی افزایش می یابد. در زمستان چون این امر بر حجم صادرات تاثیر می گذارد و اولویت با بخش داخلی است.

دیدگاهتان را بنویسید