سامانه تقدیرنامه الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش رونمایی شد

سامانه تشخیص الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش در نشست سالانه کارشناسان مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات و روسای ادارات فناوری استان ها ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری موج


به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورشدر نشست سالانه کارشناسان مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات و روسای ادارات فناوری استان ها، افتتاح رسمی سامانه گواهی الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش با حضور سیاح رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات و شوشتری، مدیر عامل خراسان رضوی انجام شد.

در سیستم شناسایی الکترونیکی می توان فرمت های شناسایی مختلف را در سلسله مراتب مختلف درخواست، تایید و صادر کرد.

یادداشت های تشکر الکترونیکی صادر شده فوراً در داشبورد MyMedio گیرنده قرار می گیرد و قابل بازیابی است.

صرفه جویی در مصرف کاغذ، سرعت بالا، اطمینان از صحت و اعتبار تایید الکترونیکی از جمله مزایای استفاده از این سیستم است.

سامانه تأیید الکترونیکی در حال حاضر از طریق پنجره خدمات دولت الکترونیک وزارت آموزش و پرورش my.medu.ir در دسترس کاربران است.آیا این خبر مفید بود؟